Home  - Bereikbaarheid - Contact  -  Sitemap        

 MPIGO  -  Heemschool  1 
 Koning Albertlaan  181 
 1120  Neder Over Heembeek 
   02/262.03.20 
   mpi.heemschool1@g-o.be 
   02/262.07.82 
                                              Onderwijs Vlaanderen                                           Scholengroep Brussel 

 

 

 

 

De Heemschool - Koning Albertlaan                Nieuwbouw - Administratie - Beizegemstraat              Inplanting Nieuwbouw Internaat - OC

 

 

  Nieuw op onze website ! 

 

Inschrijvingen procedure 2017-2018

Inschrijvingen procedure 2016-2017

Het Heemkrantje en de De Babbelkrant

Internaatsreglement 2016-2017 

Vakanties & Vrije dagen 2016-2017

 

Schoolbus Reglement 2015-2016

Inspectieverslag Doorlichting 05/2015

Algemene visie Heemschool 

Organigram Heemschool 

Onthaal Brochure Nieuwe Personeelsleden 2014-2015

Bereikbaarheidsfiche (MobielBrussel)

Onthaal Brochure over Veiligheid 

Regeling Evacuatie van Schoolbussen

 

Fotogalerij

 

 

Extra Info pagina

 

Redevco Charity Event 2012

 

 

 

Laatste update: 20-12-16