Martinusschool Bilzen

 Home

Secundair Onderwijs

Lager Onderwijs

Paardenafdeling

Volwassenenonderwijs

Inlichtingen over de school

Spelletjes

 

 

 

Paardrijden

Opendeur manege zondag 21 oktober!

Inhoudsopgave

Inleiding  -  Topsportstatuut  -   Inschrijvingen  -  Organisatie en internaat  -  Studierichting paardrijden en -verzorgen  -  Stalgelden  -  Houtkrullen  -   Waarborg  -  Verantwoordelijkheid  -  Kledij en uitrusting   -  Toelatingsvoorwaarden om in het eerste lj. (tweede graad) te starten   -  Derde graad  - Hoefsmederij Tewerkstellingsmogelijkheden Lessentabellen

MSGO Bilzen

VZW HIPPOS

De studierichting Topsport Paardrijden

De studierichting ‘Topsport Paardrijden’ is een organisatie van:

 • het Koninklijk Atheneum 2 (Sporthumaniora), Boudewijnlaan 12, 3500 Hasselt (Tel. 011/21.13.32),
 • Martinusschool, St.-Martinusstraat 3, 3740 Bilzen (Tel. 089/41.16.18),
 • Hippisch centrum Paardenhumaniora, Vrankrijk 2B, 3740 Bilzen (Tel. 089/50.19.82), in samenwerking met de VLP, BLOSO en het BOIC.

Disciplines: Dressuur, eventing en jumping

Inleiding

Op 25 maart 1998 werd in het Vlaams Parlement het topsportconvenant door de minister van onderwijs en de betrokken partijen ondertekend, met het doel een solide samenwerking en wisselwerking tot stand te brengen tussen het onderwijs en de sportwereld om op deze wijze:

 • enerzijds te komen tot een doorgedreven topsportopleiding voor jongeren in combinatie met een volwaardige schoolse vorming. Het betreft een specifieke studierichting "Wetenschappen-Topsport Paardrijden" binnen het algemeen secundair onderwijs (ASO), en van een specifieke studierichting "Topsport Paardrijden" binnen het technisch secundair onderwijs (TSO), voor beide zowel in de 2de als in de 3de graad en
 • anderzijds de leerlingen de mogelijkheid te geven tot het bekomen van een topsportstatuut met de daaraan gekoppelde flexibiliteit.

Naar boven

  Topsportstatuut

Het topsportstatuut kan bekomen worden via de bevoegde commissie van de VLP. De leerlingen met een topsportstatuut mogen een aantal halve dagen afwezig zijn op school, geregulariseerd door de bevoegde minister, ten einde deel te nemen aan tornooien of stages onder verantwoordelijkheid van de VLP. De selectiecommissie bepaalt op voordracht van de bevoegde commissie van de VLP het toekennen van het topsportstatuut, rekening houdend met het aantal dagen afwezigheid door gevolg van het opgelegde programma. Het aantal halve dagen afwezigheid bedraagt maximaal 130 voor het topsportstatuut A, 40 voor het topsportstatuut B.

De leerlingen worden na hun sportspecifieke gewettigde afwezigheid bijgewerkt, opgevangen en begeleid d.m.v. onder meer individualisering met behulp van o.a. geschreven lessenpakketten.

Naar boven

Inschrijvingen

Inschrijven is enkel mogelijk voor leerlingen die in het bezit zijn van een topsportstatuut, afgeleverd door de selectiecommissie (VLP - BLOSO - BOIC).

KA2-sporthumaniora, Boudewijnlaan 12, 3500 Hasselt (011/21.13.32), of in de MS, St.-Martinusstraat 3, 3740 te Bilzen (089/41.16.18).

Kostprijs: 250 euro per maand voor het stallen van het eerste paard, 200 euro per maand voor een eventueel tweede paard. In deze prijs zijn de kosten voor het internaat en het inschrijvingsgeld VLP voor training niet inbegrepen.

OPENDEURACTIVITEITEN paardrijden vinden steeds plaats tijdens het derde weekend van oktober.

Lesgevers:

dressuur: Stefan Hollanders
springen: Jos Lansink
military: Marc Rigouts

Naar boven

Organisatie - Internaat

Een stuurgroep zorgt voor de organisatorische aanpak van de studierichtingen met de daaraan verbonden evaluatie, rapportering en overleg naar de ouders toe.

De KA2-sporthumaniora Hasselt en de Martinusschool te Bilzen gebruiken de accommodatie en materialen voor de sportspecifieke vakken van de Paardenhumaniora te Bilzen. Beide scholen staan buiten het 12 uur sportspecifieke lessenpakket in voor de begeleiding en opvang van de leerlingen en zijn verantwoordelijk voor het eventuele transport van de leerlingen binnen de opleiding.

Vanaf Hasselt-station rij je binnen de 5' met de bus naar school.

Verplaatsingen tussen Hasselt, Tongeren en Bilzen gebeuren snel en vlot via de spoorverbinding Hasselt-Luik.

Zowel externen als internen kunnen genieten van de faciliteiten van de topsportschool.

Beide scholen beschikken over zeer degelijke internaten met de mogelijkheid van aangepaste voeding. Kostprijs: 2000 euro per schooljaar.

Alle leerlingen van de Topsportschool zijn tijdens de week tussen 7.30 u en 18.30 u verzekerd door de verzekering van de school.

Naar boven

Lichamelijke opvoeding en sport

Toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de tweede graad:

Tweede leerjaar A van de eerste graad of eerste leerjaar van de tweede graad BSO met vrucht gevolgd hebben.

Opmerking:

TSO ‘lichamelijke opvoeding en sport’ biedt op het einde van de studies tewerkstellings-mogelijkheden in sportdiensten en -clubs als sportmonitor, initiator of trainer.

Naar boven

Hoefsmederij

hoefsmederij    hoefsmederij

De studierichting paardrijden en -verzorgen

Met deze studierichting werd gestart in september 1990. In deze afdeling zitten naast Vlaamse jongens en meisjes van over het gehele land, ook enkele franssprekende, duitstalige en Nederlandse jongereren.

Ieder jaar wordt er de laatste zaterdag en zondag van april een open dag gehouden.

Ieder jaar zijn er voor deze studierichting méér kandidaten dan er plaatsen zijn, omwille van het beperkt aantal paarden die er kunnen gestald worden. Alle kandidaat-leerlingen worden op het einde van juni en augustus uitgenodigd om een veiligheidsproef af te leggen. Deze proef houdt geen ‘selectie’ in, maar dient enkel om na te gaan of het zin heeft voor de betrokkene om met deze studies te beginnen. Na de proef wordt zowel met de ouders als met de betrokken leerling nagegaan wat de beste keuze is. Criteria zijn o.a. de beheersing van de elementaire basiskennis i.v.m. paardrijden, motivering, financiële armslag, eigen paard...

In het voorbereidende jaar 2B LATU hoeven de leerlingen geen veiligheidsproef af te leggen. Het aantal leerlingen wordt hier echter sterk beperkt, omwille van de individuele benadering van de leerlingen.

Naar boven

De manege

Onze manege wordt beheerd door de VZW-Hippos. De leden van deze VZW zijn, op enkele uitzonderingen na, allemaal personeelsleden of oud-personeelsleden van de school.

Beheerder van de manege is de h. Chrétien Hansen, Technisch Adviseur Coördinator.

Telefoon manege: 089/50.19.82

Aan de ouders wordt gevraagd niet te bellen tijdens de lesuren, tenzij het echt dringend is.

Ligging van de manege  Vrankrijk 2B  3740 Bilzen ( in de buurt van het station)

Naar boven

Stalgelden

Het stallen van een paard (eigen paard of sponsorpaard maakt geen verschil uit) kost 250 euro per maand. (Bankrekeningnummer: 068-2165120-10 op naam van VZW-Hippos bij Dexia).

Stalgeld wordt niet berekend per dag of per week; met het aantal vrije dagen in een maand wordt geen rekening gehouden.

In dit stalgeld is begrepen het stallen, het voer, het stro (eventueel houtkrullen, mits bijbetaling van 25 euro per maand) en het hooi.

Niet inbegrepen zijn de kosten voor de dierenarts of de hoefsmid.

Twee leerlingen van hetzelfde gezin betalen 400 euro i.p.v. 500 euro.

Het stallen van een tweede of derde paard kost 200 euro voor zover er daartoe mogelijkheid is.

Bij vakantieperiodes van minimum één week krijgen de leerlingen die hun paard mee naar huis nemen indien gewenst één zak voer per week vakantie mee.

Ieder jaar worden alle gestalde paarden in de herfst door onze dierenarts ontwormd en ingeënt. De kosten voor deze behandeling worden integraal gedragen door de VZW. Bijkomende ontwormingen en/of inentingen vallen ten koste van de leerling.

Naar boven

Houtkrullen

Houtkrullen mogen enkel gebruikt worden op uitdrukkelijk verzoek en na goedkeuring van onze dierenarts en mits bijbetaling van 25 euro per maand.

Waarborg

Bij het begin van de studies wordt aan iedere leerling een waarborg gevraagd van 300 euro. Deze waarborg wordt terugbetaald bij het beëindigen van de studies en na het terug inleveren van alle in bruikleen gekregen materiaal. Voor de leerlingen van de technische richtingen met een beperkt aantal uren praktijk paardrijden en voor de leerlingen van 2B LATU geldt een waarborg van 75 euro indien ze niet beschikken over een eigen gestald paard.

Naar boven

Verantwoordelijkheid

Iedere leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen uitrusting. De VZW-Hippos draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Dieven lopen overal rond; wie al te nonchalant omgaat met zijn soms erg dure uitrusting, dient de gevolgen maar te dragen. Door de VZW worden kastjes ter beschikking gesteld voor kleine persoonlijke voorwerpen. De leerlingen zorgen zelf voor een slot.

 

Laat nooit materiaal onbeheerd achter, zeker niet bij speciale gelegenheden als wedstrijden, open dagen enz. Bij zulke gelegenheden lopen er altijd mensen rond om ‘hun slag te slaan’.

Sluit je materiaalkast altijd, ook tijdens de lessen.

Roken in de manege is ten strengste verboden.

In de manege worden geen alcoholische dranken gedronken.

Naar boven

Kledij - uitrusting

In de manege dienen alle leerlingen uniform gekleed te zijn in grijze rijbroek en blauwe trui of T-shirt van de paardenhumaniora. Deze truien zijn in de school te koop, ook regenkledij met het logo van de paardenhumaniora is verkrijgbaar.

Deze kledij is ook verplicht buiten de school bij activiteiten in schoolverband.

Voor de veiligheid moeten de leerlingen een cap (toque) dragen, zeker tijdens de springles. Lederen laarzen worden aanbevolen omwille van de transpiratie. Bij bepaalde evenementen dient een wedstrijduniform gedragen te worden.

Om infecties te voorkomen zorgt elke leerling voor eigen poetsgerei.

Naar boven

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden om in het eerste leerjaar (2de graad) te starten:

A- of B-attest na het tweede jaar secundair onderwijs

Deze afdeling houdt veel meer in dan ‘een beetje bezig zijn met paarden’. Het is een fysiek vrij zware afdeling. Vooral de meisjes hebben het daardoor in het begin nogal moeilijk. Om te slagen heb je daarom ook nodig:

 • doorzettingsvermogen: allerhande tegenslagen (valpartijen, paard gekwetst enz.) kunnen er voor zorgen dat je de moed dreigt te verliezen.
 • motivatie: begin niet aan deze afdeling als je niet van plan bent om er echt iets van te maken.
 • verantwoordelijkheidsgevoel: een paard heeft recht op verzorging, ook tijdens de weekends, de vakantiedagen enz.!
 • orde, werklust en discipline.
 • medewerking van familieleden, vrienden enz.
 • eigen paard of sponsorpaard vanaf het tweede leerjaar. In het eerste leerjaar wordt de leerlingen zonder eigen paard een sponsorpaard ter beschikking gesteld. In de volgende jaren dienen de leerlingen echter zelf voor een geschikt paard te zorgen.

Naar boven

Derde graad

De inrichting van de derde graad berust niet meer bij de Martinusschool, maar wel bij het KTA2 te Tongeren (Tel. 012/23.24.26). Directeur van de derde graad is de mevr. Mieke Pellaers. Administratief hangen de leerlingen van de derde graad dus af van het KTA2 Tongeren, vestiging St.-Martinusstraat 3, 3740 Bilzen; alle lessen, zowel theoretische als praktische, blijven gegeven in de Martinusschool. De pedagogische coördinatie berust bij Mevr. Vanrusselt.

Zeer belangrijk:

wie dit jaar met vrucht beëindigt, krijgt het getuigschrift van toegepaste economie, vroeger bedrijfsbeheer geheten; dit getuigschrift is nodig om als zelfstandige aan de slag te kunnen gaan. Wie dit getuigschrift niet behaalt en later een zaak als zelfstandige wil beginnen, dient hiervoor gedurende twee jaar avondcursussen te volgen!

Het zevende jaar

De leerlingen die het zevende leerjaar met vrucht beëindigen, krijgen het getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs. Met dit getuigschrift kunnen ze eventueel nog verder studeren in het hoger onderwijs. Zonder dit getuigschrift is het onmogelijk om bv. werk te vinden bij de politie, de rijkswacht enz.

Naar boven

Stagementoren:

België

Nederland

Duitsland

S. Van Paeschen R. Ehrens J Bemelmans
F. Van Dijck E. Van der Vleuten H. Hetzel
W. Smet J. Van Tuyl J. Nivelle
P. Postelmans P. Raymaekers J. Van Thienen
L. Philippaerts Wilson Grant Ramsbrock Heinrich
Stoeterij Van De Helle   Zagers Johan
J Voeten    
S. Corten    
G. Bruyninckx    
Cordia E.    
Haazen Jeanette    
Hemeryck Rik    
Hermans Evelien    
Holsters Arlette    
Lansink Jos    
Lunskens Mieke    
McEntee Patrick    
Meulemans Joris    
Prouvé Bert    
Spahn Peter    
Van de Helle    
Vanderhasselt Christophe    
Zangersheide    

Tewerkstellingsmogelijkheden:

in de ruitersport, als manegehouder, in de paardenhandel, de fokkerij, de rijverenigingen, de dierenklinieken en-hotels, de recreatie, het ruitertoerisme, de hoefsmederij, de fytofarmacie, de rijscholen, de dierentuinen, de veevoederproductie en -verkoop, de ruitersportkampen, als instructeur, parcoursbouwer, paardenverzorger of groom, therapeutisch begeleider bij het paardrijden met gehandicapten, administratieve hulp bij wedrennen, vertegenwoordiger of verkoper van rijkleding of ruitersportartikelen, ...

Op Europees niveau wordt de opleiding ‘Paardrijden en -verzorgen’ ten minste gelijkgesteld met de volgende studies:

-in Spanje als cuidador de caballos, ensillar, enganchar, cabalgar.

-in Denemarken als hestepasser, sadle, forspaende, ride.

-in Duitsland als Pferdewirt, Pferdeversorgung en Bereiter.

-in Engeland als stud groom, care of horses en ride.

-in Frankrijk als palefrenier-soigneur, maintien des chevaux, seller et atteler.

-in Italië als allevatore di cavalli, cura equina, sellare, cavalcare.

Naar boven